Spárování zařízení Bluetooth ve Windows (2023)

Windows 11 Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Další...Méně

S počítačem můžete spárovat různé druhy zařízení Bluetooth včetně klávesnic, myší, telefonů, reproduktorů aspousty dalších. K tomu musí mít počítač Bluetooth. Některé počítače, jako jsou přenosné počítače atablety, mají Bluetooth integrovaný. Pokud ji váš počítač nemá, můžete k jeho portu USB připojit adaptér Bluetooth srozhraním USB.

Windows 11Windows10Windows 8.1Windows 7

Než začnete, ujistěte se, že váš Windows 11 počítač podporuje Bluetooth. Další informace o tom, jak to zkontrolovat, najdete v článku Řešení problémů s Bluetooth ve Windows. Pokud potřebujete pomoc s přidáním zařízení bez funkcí Bluetooth, přečtěte si článek Přidání zařízení do počítače s Windows.

Zapnutí Bluetooth

Až zkontrolujete, že váš Windows 11 počítač podporuje Bluetooth, budete ho muset zapnout. Postup:

 • V Nastavení:Vyberte Start > Nastavení > zařízení Bluetooth & a pak zapněte Bluetooth .

 • V rychlém nastavení:Rychlé nastavení Bluetooth najdete tak, že vyberete ikonu Síť, Zvuk nebo Baterie () vedle času a data na pravé straně hlavního panelu. Vyberte Bluetooth a zapněte ho. Pokud je zapnutá bez připojených zařízení Bluetooth, může se zobrazit jako Nepřipojené .

  (Video) How to connect Bluetooth device on windows 11

  Spárování zařízení Bluetooth ve Windows (1)Pokud v rychlém nastavení nevidíte Bluetooth, možná ho budete muset přidat. Další informace najdete v článku Změna oznámení a rychlého nastavení v Windows 11.

Spárování zařízení Bluetooth

 1. Zapněte zařízení Bluetooth a nastavte ho jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Na počítači vyberte ikony Síť , Zvuk nebo Baterie () vedle času a data na pravé straně hlavního panelu.

 3. V rychlém nastavení Bluetooth vyberte Spravovat zařízení Bluetooth a pak vyberte zařízení v části Nespárované.

  Spárování zařízení Bluetooth ve Windows (2)

 4. Postupujte podle dalších pokynů, pokud se zobrazí, a pak vyberte Hotovo.

Zařízení Bluetooth a počítač se obvykle automaticky připojí, když jsou ve vzájemném dosahu a funkce Bluetooth je zapnutá.

Spárování tiskárny nebo skeneru přes Bluetooth

 1. Tiskárnu nebo skener s Bluetooth zapněte a nastavte toto zařízení jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Vyberte Start > Nastavení > zařízení Bluetooth & > Tiskárny & skenery > Přidat zařízení. Počkejte, až se najdou blízké tiskárny, zvolte tu, kterou chcete použít, a pak vyberte Přidat zařízení.

Pokud máte potíže s instalací tiskárny nebo skeneru, podívejte se na článek Oprava problémů s tiskárnou nebo Instalace a použití skeneru ve Windows.

Spárování zařízení Bluetooth pomocí Rychlého párování

Rychlé párování v Windows 11 umožňuje rychle spárovat podporované zařízení Bluetooth s počítačem. Pokud zařízení Bluetooth podporuje Rychlé párování, obdržíte oznámení, když bude poblíž a nastavíte ho do režimu párování, aby bylo zjistitelné.

 1. Zapněte zařízení Bluetooth, které podporuje Rychlé párování, a nastavte ho jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se navštivte na web výrobce a vyhledejte další informace.

 2. Pokud rychlé párování používáte poprvé, vyberte ano, když se zobrazí dotaz, jestli chcete dostávat oznámení a používat rychlé párování.

 3. Když se zobrazí oznámení, že bylo nalezeno nové zařízení Bluetooth, vyberte Připojit.

Než začnete, ujistěte se, že váš počítač s Windows 10 podporuje Bluetooth. Další informace o tom, jak to zkontrolovat, najdete v článku Řešení problémů s Bluetooth ve Windows 10. Pokud potřebujete pomoct s přidáním zařízení bez Bluetooth, podívejte se na článek Přidání zařízení do počítače s Windows 10.

(Video) [GUIDE] How to Turn ON Bluetooth on Windows 10 Very Easily

Zapnutí Bluetooth

Po kontrole, že váš počítač s Windows 10 podporuje Bluetooth, musíte Bluetooth zapnout. Postup:

V Nastavení:Vyberte Start > Nastavení > Zařízení > Bluetooth & jiná zařízení a zapněte Bluetooth.

Zapnutí Bluetooth v Nastavení

V centru akcí:Centrum akcí najdete vedle zobrazení času a data na hlavním panelu. Na hlavním panelu vyberte Centrum akcí ( nebo ) a pak vyberte Bluetooth a zapněte ho. Pokud je tato možnost vypnutá, může se zobrazit jako Nepřipojeno.

Pokud v Centru akcí možnost Bluetooth nevidíte, můžete to změnit takto:

 • Rozbalte rychlé akce. Na hlavním panelu vyberte Centrum akcí ( nebo ) > Rozbalit. Bluetooth by se měl zobrazit tady. Zobrazí se jakoBluetoothneboNepřipojeno.

 • Přidejte Bluetooth do Centra akcí. Vyberte Start > Nastavení > Systémová oznámení > & akce > Rychlé akce. Přejděte naPřidat nebo odebrat rychlé akcea zapněte Bluetooth.

Poznámka:Další informace, jak můžete změnit to, které aplikace a nastavení se zobrazují v Centru akcí, najdete v článku Změna nastavení oznámení a akcí ve Windows 10.

Spárování náhlavní soupravy, reproduktoru nebo jiného zvukového zařízení přes Bluetooth

 1. Zapněte zvukové zařízení Bluetooth a nastavte ho jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Na počítači vyberte Start > Nastavení > Zařízení > Bluetooth & jiná zařízení > Přidat bluetooth nebo jiné zařízení > Bluetooth. Zvolte zařízení a postupujte podle dalších pokynů, pokud se zobrazí. Pak vyberte Hotovo.

  Zařízení Bluetooth a počítač se obvykle automaticky připojí, když jsou ve vzájemném dosahu a funkce Bluetooth je zapnutá.

Poznámka:Nevidíte své zvukové zařízení Bluetooth? Podívejte se, jak můžete opravit připojení ke zvukovým zařízením Bluetooth a bezdrátovým monitorům.

Spárování klávesnice, myši nebo jiného zařízení přes Bluetooth

 1. Zapněte Bluetooth klávesnici, myš nebo jiné zařízení a nastavte ho jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte nazařízení nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Na počítači vyberte Start > Nastavení > Zařízení > Bluetooth & jiná zařízení > Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné zařízení > Bluetooth. Zvolte zařízení a postupujte podle dalších pokynů, pokud se zobrazí. Pak vyberte Hotovo.

Spárování tiskárny nebo skeneru přes Bluetooth

 1. Tiskárnu nebo skener s Bluetooth zapněte a nastavte toto zařízení jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

  (Video) Jak připojit bluetooth sluchátka k PC (2020)

 2. Vyberte Start > Nastavení > Zařízení > Tiskárny & skenery > Přidat tiskárnu nebo skener. Počkejte, než se vyhledají blízké tiskárny, pak zvolte tu, kterou chcete použít, a vyberte Přidat zařízení.

Pokud máte problémy s instalací tiskárny nebo skeneru, podívejte se na článekŘešení problémů s tiskárnouneboInstalace a používání skeneru ve Windows 10.

Spárování zařízení Bluetooth pomocí Rychlého párování

Rychlé párování ve Windows 10 umožňuje rychle spárovat podporované zařízení Bluetooth s osobním počítačem. Pokud zařízení Bluetooth podporuje Rychlé párování, obdržíte oznámení, když bude poblíž a nastavíte ho do režimu párování, aby bylo zjistitelné.

 1. Zapněte zařízení Bluetooth, které podporuje Rychlé párování, a nastavte ho jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se navštivte na web výrobce a vyhledejte další informace.

 2. Pokud rychlé párování používáte poprvé, vyberte ano , když se zobrazí dotaz, jestli chcete dostávat oznámení a používat rychlé párování.

 3. Když se zobrazí oznámení, že bylo nalezeno nové zařízení Bluetooth, vyberte Připojit.

 4. Po připojení vyberte Zavřít.

Než začnete, ujistěte se, že váš počítač s Windows 8 podporuje Bluetooth.

 1. Zapněte zařízení Bluetooth a nastavte ho jako zjistitelné.

  Způsob, jakým ho nastavíte jako zjistitelný, závisí na zařízení. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Vyberte Start > zadejte Bluetooth > v seznamu vyberte Nastavení Bluetooth .

 3. Zapněte Bluetooth > vyberte > pár zařízení.

 4. Postupujte podle zobrazených pokynů. Pokud se už žádné nezobrazí, je to vše a zařízení je připojené.

Zařízení Bluetooth a počítač se obvykle automaticky připojí, když jsou ve vzájemném dosahu a funkce Bluetooth je zapnutá.

Než začnete, ujistěte se, že váš počítač s Windows 7 podporuje Bluetooth.

 1. Zapněte zařízení Bluetooth a nastavte ho jako zjistitelné.

  Způsob, jakým ho nastavíte jako zjistitelný, závisí na zařízení. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce. Zapněte zařízení Bluetooth a nastavte ho jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Vyberte Spustit Spárování zařízení Bluetooth ve Windows (3) > Zařízení a tiskárny.

 3. Vyberte Přidat zařízení > vyberte zařízení > Další.

 4. Pokud se zobrazí nějaké další pokyny, postupujte podle nich. Pokud se už žádné nezobrazí, je to vše a zařízení je připojené.

Zařízení Bluetooth a počítač se obvykle automaticky připojí, když jsou ve vzájemném dosahu a funkce Bluetooth je zapnutá.

(Video) Jak ZJISTIT jestli mám BLUETHOOTH v POČÍTAČI | Návod | iPhone / Apple

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU INFORMAČNÍCH KANÁLŮ RSS

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse

Zeptejte se komunity

Získat podporu

(Video) Jak připojit bluetooth sluchátka k PC - zapnout bluetooth na stolním PC ve Windows 10 - usb adapter

Kontakt

FAQs

Jak připojit dvě zařízení Bluetooth? ›

Krok 1: Spárování příslušenství Bluetooth
 1. Přejeďte z horní části obrazovky dolů.
 2. Podržte Bluetooth .
 3. Klepněte na Spárovat nové zařízení. ...
 4. Klepněte na název zařízení Bluetooth, které chcete se zařízením spárovat.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Proč mi nejde spárovat Bluetooth? ›

Nelze se spárovat s jiným příslušenstvím

Zkontrolujte, zda je příslušenství viditelné a připravené k párování. Postupujte podle pokynů od výrobce. U mnoha typů zařízení platí, že jsou připravena na párování, když na nich svítí modrá dioda.

Proč nejde zapnout Bluetooth na notebooku? ›

Vypněte Bluetooth, počkejte několik sekund a pak ho znovu zapněte. Odeberte zařízení Bluetooth a pak ho znovu přidejte: Vyberte Start a pak vyberte Nastavení > Zařízení > Zařízení Bluetooth a jiná .. V části Bluetooth vyberte zařízení, s jehož připojením máte problémy, a pak vyberte Odebrat zařízení > Ano.

Jak odebrat zařízení Bluetooth Windows 10? ›

Přejděte na Start , zadejte Zařízení , vyberte Bluetooth a další nastavení zařízení > vyberte zařízení, > Odebrat zařízení> Ano.

Jak připojit bezdrátový reproduktor k PC? ›

Na počítači vyberte Start > Nastavení > Zařízení > Bluetooth & jiných zařízeních > Přidat Bluetooth nebo jiné zařízení > Bluetooth. Zvolte zařízení a postupujte podle dalších pokynů, pokud se zobrazí. Pak vyberte Hotovo.

Jak spárovat 2 reproduktory? ›

Pro spárování dvou reproduktorů mezi sebou zapněte oba reproduktory a ujistěte se, že nejsou spárované s multimediálním zařízením. Na tom z nich, který bude hlavní, stiskněte a podržte tlačítko MODE, než se ozve zvukový signál.

Jak zapnout Bluetooth v počítači? ›

Zapnutí Bluetooth nebo vypnutí v Windows
 1. Vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení > Zařízení > Zařízení Bluetooth a jiná.
 2. Vyberte přepínač Bluetooth, aby se zapnul nebovypnul.

Jak nastavit zařízení? ›

Krok 2: Nastavte nové zařízení
 1. Nové nenastavené zařízení zapněte. Přepněte zařízení do režimu párování.
 2. Zapněte obrazovku telefonu.
 3. V telefonu se zobrazí oznámení s možností nastavit nové zařízení.
 4. Klepněte na oznámení.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jak nastavit viditelnost Bluetooth? ›

Viditelnost lze obvykle zapnout pouze na určitý čas, který je potřebný k uskutečnění připojení ke druhému přístroji. Po tom, co se přístroje vzájemně spojí, již není aktivní viditelnost podmínkou. Naopak je doporučeno viditelnost deaktivovat, pokud neplánujete připojení s novým zařízením.

Jak zjistit jestli mám v PC Bluetooth? ›

Jak najít Bluetooth v Windows
 1. Vyberte Spustit > Nastavení > Zařízení > Bluetooth & jiných zařízeních.
 2. Když vyberete Další nastavení pro Bluetooth, zobrazí se další nastavení Bluetooth.

Jak otestovat Bluetooth? ›

Aplikace, která se celým názvem jmenuje Phone check (and Test), slouží k rychlému otestování všech funkcí telefonu a tabletu. Umí prověřit fungování v mobilní i bezdrátové síti, obrazovku, dotekovou vrstvu, GPS, zvuk, fotoaparát, senzory, úložiště, operační paměť i baterii.

Jak zapnout Bluetooth na notebooku HP? ›

V systému Windows vyhledejte a otevřete složku Nastavení Bluetooth a jiných zařízení. Pokud se Bluetooth a jiná zařízení při vyhledávání neobjeví, možná váš počítač Bluetooth nepodporuje. Na kartě Bluetooth a zařízení přepněte nastavení Bluetooth na Zapnuto.

Jak propojit notebook s reproduktory? ›

Pevné reproduktory nebo sluchátka – lze připojit ke stolnímu nebo notebooku pomocí zvukového konektoru 3,5 mm nebo kabelu USB. Bezdrátové reproduktory nebo sluchátka – lze připojit k počítači Bluetooth pomocí technologie Bluetooth.

Jak odstranit z Bluetooth? ›

Otevřete přehled Činnosti a začněte psát Bluetooth. Kliknutím na Bluetooth otevřete příslušný panel. Vyberte v seznamu zařízení, které chcete odpojit. V dialogovém okně zařízení přepněte vypínač Připojení do polohy vypnuto nebo odeberte zařízení ze seznamu Zařízení kliknutím na Odebrat zařízení.

Jak připojit Airpods k počítači Windows 10? ›

S AirPody v pouzdru otevřete víčko. Podržte tlačítko nastavení na zadní straně pouzdra, dokud stavová kontrolka nezačne bíle blikat. Až se AirPody objeví v seznamu Bluetooth zařízení, vyberte je.

Jak propojit telefon s PC přes Bluetooth? ›

Pokud je v tomto ohledu vše v pořádku, zapněte Bluetooth v telefonu a v počítači přejděte do Nastavení – Nastavení Bluetooth a jiných zařízení a zvolte možnost Přidat Bluetooth zařízení. Zde by se po chvilce měl telefon objevit. Kliknutím na název zařízení spustíte propojení mobilu a PC a umožníte přenos dat.

Jak připojit Bluetooth sluchátka k PC bez Bluetooth? ›

Pokud váš počítač Bluetooth nemá, je potřeba pořídit USB adaptér. Po připojení do počítače by měl začít fungovat automaticky. Od té chvíle bude možné bezdrátová sluchátka připojit k počítači a začít využívat jejich funkcionality.

Jak připojit 2 Bluetooth sluchátka k PC? ›

Ve Windowsech je to v Nastavení > Přidat zařízení bluetooth nebo jiná. Mě se připojily všechny čtyři jednotlivá sluchátka po odkliknutí na jejich popisové ikony v kartě bluetoth-u těch to jde.

Jak připojit dvoje Bluetooth sluchátka? ›

Základem je nejprve spojit sluchátka mezi sebou a teprve pak s mobilem:
 1. Vypneme Bluetooth na mobilu.
 2. Spustíme obě sluchátka najednou do párovacího režimu. ...
 3. Dáme sluchátka vedle sebe a necháme je spojit mezi sebou. ...
 4. Jakmile jsou sluchátka propojena hned zapneme Bluetooth na mobilu a spárujeme.
Jul 10, 2019

Jak propojit více Bluetooth reproduktorů? ›

Uživatelé Androidu by měli jít na Nastavení Bluetooth a spárujte bluetooth sluchátka nebo reproduktory jeden po druhém. Po připojení stiskněte ikona tří teček vpravo a klikněte na Pokročilé nastavení. Aktivovat "Dvojitý zvuk" možnost, pokud již není povolena.

Jak spustit zvuk z reproduktorů i sluchátek současně? ›

Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup] — [Zvuk do TV reproduktorů a dalšího zařízení]. Zvuk bude přenášen do zařízení připojeného ke konektoru sluchátek nebo do sluchátek Bluetooth a také do reproduktorů televizoru.

Jak nainstalovat ovladač Bluetooth? ›

Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte správce zařízení a pak vyberte Správce zařízení. Najděte položku Bluetooth a rozbalte ji. Najděte zařízení Realtek a klikněte na něj pravým tlačítkem nebo ho dlouze stiskněte. V místní nabídce vyberte Aktualizovat ovladač.

Jak zapnout Bluetooth na notebooku Dell? ›

Chcete-li zapnout nebo vypnout technologii Bluetooth, postupujte následovně:
 1. Přidržte stisknutou klávesu Windows ( ) a poté stiskněte klávesu i .
 2. Klepněte nebo klikněte na možnost Zařízení.
 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Bluetooth.

Jak zapnout Bluetooth na počítači Lenovo? ›

Otevřete panel ovládacích tlačítek --> Klikněte na Změnit nastavení počítače --> Počítač a zařízení . Vyberte Bluetooth a poté přesuňte přepínač Bluetooth do polohy Zapnuto .

Jak odblokovat Bluetooth? ›

Zapnutí Bluetooth na vašem zařízení

V závislosti na tom, jakou používáte aplikaci, se může zobrazit upozornění, že před spárováním Bluetooth doplňku musíte napřed zapnout Bluetooth. Přejděte do Nastavení > Soukromí a zabezpečení a klepněte na Bluetooth. Zapněte Bluetooth u aplikací, které chcete používat.

Kde je moje zařízení? ›

Přejděte na adresu android.com/find a přihlaste se k účtu Google. Pokud máte více telefonů, v horní části obrazovky vyberte požadovaný telefon. Pokud je ve ztraceném telefonu více než jeden uživatelský profil, přihlaste se k účtu Google, který je v hlavním profilu.

Jak zapnout najít zařízení? ›

Přejděte na adresu android.com/find. Pokud máte více zařízení, v horní části obrazovky vyberte požadované zařízení.
...
 1. V zařízení přejděte do aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení Najdi moje zařízení. ...
 3. Zkontrolujte, zda je funkce Najdi moje zařízení zapnutá.

Jak spárovat reproduktory? ›

Připravte si návod k obsluze dodaný se zařízením BLUETOOTH pro pozdější nahlédnutí.
 1. Zapněte reproduktor. ...
 2. Klepněte na tlačítko (BLUETOOTH) PAIRING. ...
 3. Klepněte na tlačítko (BLUETOOTH) PAIRING a podržte jej, dokud se neozve několik pípnutí a kontrolka (BLUETOOTH) nezačne rychle blikat bíle.

Jak připojení bezdrátových sluchátek k PC Windows 7? ›

Klikněte na Zařízení . Klepněte na kartu Bluetooth . Poznámka: Pokud se karta Bluetooth nezobrazuje, přečtěte si část Nelze zapnout Bluetooth – chybí ikona/možnost – Windows 7, 8 a 10 . Vyberte možnost Související nastavení a klikněte na Další možnosti Bluetooth .

Jak spárovat Transmitter? ›

Není třeba žádného zásahu do současného zařízení. Stačí FMT zapojit do autozapalovače, naladit frekvenci FMT na rádiu, spárovat FM transmitter s telefonem, který podporuje bluetooth a můžete v klidu a beztrestně telefonovat za jízdy i poslouchat muziku.

Jaký je dosah Bluetooth? ›

Dosah Bluetooth

Nejnovější verze Bluetooth 5.0 dosáhne až 240 m venku a 40 m v interiéru – v závislosti na přenosové rychlosti. Upgrady páté verze (Bluetooth 5.1, 5.2 a 5.3) si dosah uchovávají. Nejrozšířenější verze Bluetooth 4.2 v průměru dosáhne 50 m venku a 10 m uvnitř.

Jak zapnout Bluetooth na notebooku Acer Aspire? ›

Pro ty z Vás co to ještě nezjistili, tak bluetooth se zapíná funkčním tlačítkem Fn spolu s klávesou F3, která podle obrázku neslouží jen pro zapnutí a vypnutí wi-fi, ale mazaně se pod ní skrývá i zapnutí a vypnutí bluetooth.

Jak nastavit Bluetooth na TV Samsung? ›

Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Dálkové ovládání a příslušenství] — [Nastavení Bluetooth] — [Přidat zařízení] a přepněte televizor do režimu párování. Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth. Vyberte ze seznamu požadované zařízení a pokračujte dle pokynů na obrazovce.

Co dělat když mi přestane hrát jedno sluchátko? ›

Co dělat když mi nefunguje jedno bezdrátové sluchátko?
 1. Zkontrolujte, že mřížka není zanesená ušním mazem.
 2. Vyměňte silikonové nástavce sluchátek.
 3. U sluchátek s výměnným kabelem prohoďte zapojení sluchátek aby se vyloučila pouhá závada na kabelu.

Jak najít jedno sluchátko? ›

Otevřete aplikaci Najít. Vyberte kartu Zařízení. Vyberte AirPody. Pod každým zařízením uvidíte buď polohu, nebo text „Poloha nezjištěna“.

Proč se mi připojuje jen jedno sluchátko? ›

80% případů kde přestalo hrát jedno sluchátko má na svědomí zanesená mřížka. Pokud se špunty sluchátek dostatečně často nečistí může dojít k propasírování mazu do mřížky a skrz ní. Protlačený maz může pak nenávratně poškodit sluchátko.

Jak zapnout funkci bezdrátového připojení? ›

Přejděte do nabídky Start a vyberte Ovládací panely . Klikněte na kategorii Síť a Internet a poté vyberte Centrum sítí a sdílení . Z možností na levé straně vyberte Změnit nastavení adaptéru . Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu bezdrátového připojení a klepněte na možnost Povolit .

Jak nastavit Wi-Fi v notebooku? ›

Připojení k síti Wi-Fi ve Windows
 1. Výběrem ikon Síť, Zvuk nebo Baterie ( ) na pravé straně hlavního panelu otevřete rychlé nastavení. ...
 2. V rychlém nastavení Wi-Fi vyberte Spravovat připojení Wi-Fi .
 3. Zvolte požadovanou Wi-Fi síť a pak vyberte Připojit.
 4. Zadejte síťové heslo a potom vyberte Další.

Jak zapnout Wi-Fi v biosu? ›

Stisknutím a podržením nebo nepřetržitým stisknutím klávesy F2 během spouštění přejděte na obrazovku nástroje BIOS Setup Utility. Pokud chcete Bluetooth nebo Wi-Fi vypnout, vyberte možnost Zapnout Bluetooth nebo Zapnout WLAN, stiskněte klávesu Enter a v zobrazeném dialogovém okně vyberte možnost Vypnout.

Jak správně zapojit reproduktory do zesilovače? ›

Na zesilovači připojit kabel na svorky A + B, spínač sepnutý A + B. Na repro svorky rozpojené a zapojit dvojice vývodů kabelu na basovou a středovýškovou část. Dodržet zapojení + a - jak na zesilovači, tak reproduktorech. Na zesilovač toto zapojení neklade žádné zvýšené nároky.

Jak zapojit reproduktory 51 k PC? ›

Zvukova karta v PC musí umět přepnout modrou-linkovy vstup,zelenou-linkový vystup sterea a růžovou-mikrofon na výstupy 5.1. Tj. modrá a růžová budou použity jako vystup pro satelity,středový repro a subwoofer. Pokud to driver neumí máš smůlu a musíš dokoupit interní či externí zvukovku 5.1.

Jak zapojit reproduktory do zvukové karty? ›

Hledejte tři zásuvky zelené, modré a růžové barvy. Pokud máte zvukovou kartu integrovanou na základní desce počítače, naleznete je v jednom bloku s ostatními konektory. 5Jestliže objevíte v prostoru pro přídavné karty zvukovou kartu s více vývody, můžete si dopřát kvalitního zvuku reprosoustavy s prostorovým zvukem.

Jak odstranit spárované zařízení? ›

Změna názvu příslušenství: Nahoře klepněte na Upravit . Odpojení: Klepněte na Odpojit . Úplné odstranění zařízení z telefonu: Klepněte na Zapomenout .

Proč mi nejdou připojit Bluetooth sluchátka? ›

Ujistěte se, že jsou sluchátka nabitá.

Vypněte je a plně nabijte ideálně pomocí USB kabelu z počítače. Sluchátka jsou obvykle nabitá do 2h. Nikdy sluchátka nenabíjejte pomocí nekvalitních USB nabíječek. Pozor na nabíjecí napětí, běžně sluchátka používají 5V.

Jak nastavit sluchátka na PC? ›

Vložte sluchátka do USB portu bez instalace, Windows si ovladač nainstaluje automaticky. U sluchátek s koncovkou „audio jack“ není třeba instalovat ovladače. Vložte sluchátka přímo do audio vstupu PC. pravým tlačítkem myši a zobrazí se vám tato nabídka.

Jak najít Bluetooth zařízení? ›

Jak najít Bluetooth v Windows
 1. Vyberte Starta zadejte nastavení. Vyberte Nastavení>Zařízení Bluetooth > Zařízení.
 2. V části Související nastavení vyberte Další Bluetooth nastavení, abyste našli další Bluetooth možnosti.

Jak zapojit dvoje sluchátka do počítače? ›

Audio splitter se na jedné straně pomocí 3.5″ konektoru zapojí do 3.5″ „díry“ v počítači/mobilu či tabletu a na druhém konci se připojí dvojice sluchátek. A to je všechno. Jen pozor, mikrofon (pokud ho sluchátka mají) fungovat nebude.

Jak spárovat Obě sluchátka? ›

Obecně bych proces spárování popsal asi takto:1) Zapnout si na mobilním telefonu Bluetooth. 2) Vyndat obě nabitá sluchátka z pouzdra. 3) Zmáčknout a držet tlačítko na obou sluchátkách do doby, než začne svítit dioda. 4) Sledovat mobilní telefon, který aktualizuje seznam zařízení.

Jak vymazat zařízení z bluetooth? ›

Řešení
 1. Stiskněte možnost Nastavení na obrazovce Plocha. Obr. ...
 2. Klepněte na Bluetooth. Obr.
 3. V PAIRED DEVICES klepněte na ikonu Nastavení napravo od zařízení, které bylo odebráno. Obr.
 4. Klepněte na FORGET to odstranit. Obr.

Jak zapnout bluetooth na PC Windows 11? ›

Zapnutí Bluetooth nebo vypnutí v Windows
 1. Vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení > Zařízení > Zařízení Bluetooth a jiná.
 2. Vyberte přepínač Bluetooth, aby se zapnul nebovypnul.

Na jakém principu funguje bluetooth? ›

Bluetooth pracuje v ISM pásmu pásmu 2,4 GHz (stejném jako u Wi-Fi). K přenosu využívá metody FHSS, kdy během jedné sekundy je provedeno 1600 skoků (přeladění) mezi 79 frekvencemi s rozestupem 1 MHz. Tento mechanismus má zvýšit odolnost spojení vůči rušení na stejné frekvenci.

Jak opravit nefunkční bezdrátové sluchátko? ›

80% případů má snadné řešení - BezdratovePecky.cz.
...
Než budete sluchátka odesílat k reklamaci prověřte, že neposíláte zbytečně:
 1. Zkontrolujte, že mřížka není zanesená ušním mazem. ...
 2. Vyměňte silikonové nástavce sluchátek.
 3. U sluchátek s výměnným kabelem prohoďte zapojení sluchátek aby se vyloučila pouhá závada na kabelu.
Feb 5, 2020

Videos

1. Otazník ve správci zařízení.Zařízení je neznáme po připojení telefonu bluetooth.Windows 10
(Ričmond)
2. Přidání reproduktorů podporujících technologii Bluetooth do Windows 10
(Zdeněk Břicháček)
3. Jak spárovat bluetooth klávesnici se zařízením
(AC mobile CZ)
4. Připojení reproduktorů podporujících technologii Bluetooth do Windows 10
(Zdeněk Břicháček)
5. Párování NTB a bezdrátové Bluetooth klávesnice
(Naďa Francová)
6. BLUETOOTH přenos souborů bezdrátový přenos mezi počítačem a tel. Android Sending files via bluetooth
(ICT TOTI)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 04/05/2023

Views: 6224

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.