Oprava potíží se zvukem ve Windows (2023)

Windows 11 Windows 10 Další...Méně

Pokud máte potíže se zvukem, můžou vám pomoct následující návrhy. Tipy jsou uvedené v určitém pořadí. Začněte prvním z nich, ověřte, jestli to pomohlo, a pokud ne, pokračujte následujícím tipem.

Než začnete

Začněte spuštěním automatického poradce při potížích se zvukem v aplikaci Získat pomoc. Aplikace Získat pomoc automaticky spustí diagnostiku a podnikne správné kroky k vyřešení většiny problémů se zvukem.

Otevřít aplikaci Získatpomoc

Pokud aplikace Získat pomoc nedokáže problém se zvukem vyřešit, vyzkoušejte uvedená možnářešení:

Windows 11Windows 10

Pokud máte k dispozici několik zařízení pro zvukový výstup, zkontrolujte, jestli máte vybranou vhodnou možnost. Postup:

 1. Vyberte ikonu Reproduktory na hlavním panelu.

  Poznámka:Pokud se Reproduktory nezobrazí, můžou být v oblasti přetečení. Vyberte Zobrazit skryté ikony a zkontrolujte je tam.

 2. Pak výběrem šipky otevřete seznam zvukových zařízení připojených k vašemu počítači.

 3. Zkontrolujte, jestli se zvuk přehrává přes zvukové zařízení, kterému dáváte přednost, třeba přes reproduktor nebo sluchátka.

Pokud to nepomůže, přejděte k dalšímu tipu.

Poradce při potížích se zvukem může vyřešit potíže se zvukem automaticky.

Spuštění poradce při potížích:

 1. Přejděte na Hledat na hlavním panelu, zadejte poradce při potížích se zvukem a výběrem možnosti Vyhledání a odstranění problémů s přehráváním zvuku z výsledků spusťte poradce při potížích.

 2. Vyberte Další, vyberte zařízení, u kterého chcete řešit potíže, a pak pokračujte podle pokynů poradce při potížích.

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (1)

Poradce při potížích můžete také spustit z nastavení zvuku:

 • Vyberte Start > Nastavení > Systém > Zvuk > Odstranit běžné potíže se zvukema vyberte Výstupní zařízení nebo Vstupní zařízení.

Pokud spuštění poradce při potížích nepomůže, přejděte k dalšímu tipu.

Vyhledání aktualizací:

 1. Vyberte Start > Nastavení > Windows Update a vyberte Vyhledat aktualizace.

  Otevřít Windows Update

 2. Proveďte jeden ztěchto kroků:

  • Pokud je stav „Všechno je aktuální“, přejděte kdalšímu tipu.

  • Pokud stav uvádí „K dispozici jsou aktualizace“, vyberte Nainstalovat hned.

 3. Vyberte aktualizace, které chcete nainstalovat, a pak vyberte Nainstalovat.

 4. Restartujte počítač a zkontrolujte, jestli zvuk funguje správně.

Pokud to váš problém nevyřešilo, přejděte k dalšímu tipu.

Vyzkoušejte toto:

 1. Zkontrolujte připojení reproduktorů a sluchátek, jestli nejsou uvolněné kabely. Ujistěte se, že jsou všechny kabely zapojené.

 2. Pokud k zapojení používáte více 5mm konektorů, zejména u systému prostorového zvuku, ujistěte se, že jsou všechny kabely zapojené do správného konektoru.

  • Pokud není jasné, který konektor patří ke kterému kabelu, obraťte se na výrobce hardwaru nebo postupně po jednom vyzkoušejte nejpravděpodobnější výstupy, abyste zjistili, jestli fungují.

   Oprava potíží se zvukem ve Windows (2)

   Poznámka:Některé systémy používají zelený konektor pro výstup a růžový pro vstup z mikrofonu a jiné můžou mít označení „sluchátka“ nebo „mikrofon“.


   Oprava potíží se zvukem ve Windows (3)

   Oprava potíží se zvukem ve Windows (4)

 3. Ujistěte se, že je zapnuté napájení.

 4. Ujistěte se, že nemáte zapnuté nastavení ztlumení, a zkuste zesílit všechny ovládací prvky hlasitosti.

  Poznámka:Některé reproduktory a aplikace mají vlastní ovládání hlasitosti. Nezapomeňte zkontrolovat všechny ovládací prvky.

 5. Zkuste reproduktory a sluchátka připojit k jinému portu USB.

 6. Reproduktory nemusí fungovat, když máte připojená sluchátka. Zkuste sluchátka odpojit.

Pokud máte stále problémy se zvukem, projděte si další části, kde najdete další řešení potíží.

Zkontrolujte, jestli nejsou zvuková zařízení ztlumená a jestli nebyla zakázána.

 1. Vyberte a přidržte ikonu Reproduktory na hlavním panelu (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši) a pak vyberte Otevřít směšovač hlasitosti.

  Poznámka:Pokud se Reproduktory nezobrazí, můžou být v oblasti přetečení. Vyberte Zobrazit skryté ikony a zkontrolujte je tam.

 2. Uvidíte sadu ovládacích prvků hlasitosti pro vaše zařízení. Ujistěte se, že žádný z nich není ztlumený. Pokud je některý z nich ztlumený, uvidíte vedle ovládacího prvku hlasitosti „x“ . Pokud chcete zrušit ztlumení, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte ovládání hlasitosti a nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.

  • Vyberte ikonu Zrušit ztlumení reproduktorů.

   Oprava potíží se zvukem ve Windows (5)

   (Video) Troubleshoot Audio Problems in Windows 10 | HP Computers | HP

 3. Zkontrolujte vlastnosti zařízení a ujistěte se, že vaše zařízení nebyla omylem zakázána. Vyberte Start > Nastavení > Systém > Zvuk.

 4. V části Rozšířené vyberte Další nastavení zvukua vyberte kartu Přehrávání(výstup) nebo Záznam (vstup).

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (6)

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (7)

 5. Vyberte své zařízení a pak vyberte Vlastnosti.

 6. Vedle možnosti Využití zařízení zkontrolujte, jestli je v seznamu pro výstupní a vstupní zařízení vybraná možnost Použít toto zařízení (povolit).

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (8)

Pokud to váš problém nevyřešilo, přejděte k dalšímu tipu.

Problémy s hardwarem můžou být způsobeny zastaralými nebo nefunkčními ovladači. Ujistěte se, že váš ovladač zvuku je aktuální, a v případě potřeby ho aktualizujte. Pokud to nepomůže, zkuste ovladač zvuku odinstalovat (automaticky se přeinstaluje). Pokud to nepomůže, zkuste použít obecný ovladač zvuku, který je součástí systému Windows. Pokud máte potíže se zvukem po instalaci aktualizací, zkuste vrátit zpět změny ovladače zvuku.

Automatická aktualizace ovladače zvuku:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte správce zařízení a pak vyberte stejnou položku ve výsledcích hledání.

 2. Výběrem šipky vedle položky Řadiče zvuku, videa a her tuto položku rozbalte.

 3. V seznamu vyberte a přidržte vaši zvukovou kartu nebo zvukové zařízení (nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši), jako jsou sluchátka nebo reproduktory, vyberte Aktualizovat ovladač a pak vyberte Vyhledat automaticky ovladače. Aktualizaci dokončete podle pokynů.

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (9)

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (10)

Pokud systém Windows nový ovladač nenajde, zkuste ho vyhledat na webu výrobce zařízení a postupujte podle příslušných pokynů. Pokud to nepomůže, zkuste ovladač zvuku odinstalovat.

Odinstalace ovladače zvuku:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte správce zařízení a pak vyberte stejnou položku ve výsledcích hledání.

 2. Výběrem šipky vedle položky Řadiče zvuku, videa a her tuto položku rozbalte.

 3. V seznamu vyberte a přidržte vaši zvukovou kartu nebo zvukové zařízení (nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši), vyberte Odinstalovat zařízení, zaškrtněte políčko Odstranit software ovladače tohoto zařízení a pak vyberte Odinstalovat.

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (11)

 4. Restartujte počítač.

  Poznámka:Před restartováním si nezapomeňte uložit dokumenty a veškerou další práci.

  • Toto restartování automaticky vyzve počítač k přeinstalaci ovladače zvuku.

  • Když budete chtít počítač restartovat, vyberte Start > Napájení > Restartovat .

Pokud tyto možnosti nepomohly, zkuste použít obecný ovladač zvuku, který je součástí Windows.

Použití obecného ovladače zvuku, který je součástí Windows:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte správce zařízení a pak vyberte stejnou položku ve výsledcích hledání.

 2. Výběrem šipky vedle položky Řadiče zvuku, videa a her tuto položku rozbalte.

 3. V seznamu vyberte a přidržte vaši zvukovou kartu nebo zvukové zařízení (nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši) a pak vyberte Aktualizovat ovladač > Vyhledat ovladač v počítači > Vybrat ovladač ze seznamu.

 4. Vyberte zvukové zařízení, jehož ovladač chcete aktualizovat, vyberte Další a pak nainstalujte ho podle pokynů.

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (12)

Pokud tyto kroky vaše potíže se zvukem nevyřešily, navštivte web výrobce vašeho zařízení a nainstalujte si nejnovější ovladače zvuku pro vaše zařízení. Tady je příklad znázorňující stránku pro stažení ovladače u výrobce zvukového zařízení.

Oprava potíží se zvukem ve Windows (13)

Pokud máte potíže se zvukem po instalaci aktualizací

Pokud zvuk fungoval před spuštěním služby Windows Update a nyní nefunguje, zkuste vrátit zpět změny ovladače zvuku.

Vrácení změn ovladačezvuku:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte správce zařízení a pak vyberte stejnou položku ve výsledcích hledání.

 2. Výběrem šipky vedle položky Řadiče zvuku, videa a her tuto položku rozbalte.

 3. V seznamu vyberte a přidržte vaši zvukovou kartu nebo zvukové zařízení (nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši) a pak vyberte Vlastnosti.

 4. Vyberte kartu Ovladač a pak vyberte Vrátit změny ovladače.

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (14)

 5. Přečtěte si pokyny, postupujte podle nich a pak vyberte Ano, pokud chcete vrátit zpět změny ovladače zvuku.

Pokud vrácení změn ovladače zvuku nepomohlo nebo nebyla tato možnost dostupná, můžete zkusit obnovit počítač z bodu obnovení systému.

Obnovení počítače zbodu obnovení systému:

Když společnost Microsoft nainstaluje aktualizace do vašeho systému, vytvoří se bod obnovení systému pro případ, že dojde k potížím. Zkuste počítač obnovit z tohoto bodu a zjistit, jestli to vyřeší vaše potíže se zvukem. Další informace najdete v části „Obnovení počítače z bodu obnovení systému“ v článku Možnosti obnovení ve Windows.

Pokud připojujete zvukové zařízení – například sluchátka nebo reproduktory – přes USB nebo HDMI, je možné, že toto zvukové zařízení budete muset nastavit jako výchozí. Pokud používáte externí monitor, který nemá integrované reproduktory, ujistěte se, že tento monitor není vybraný jako výchozí výstupní zařízení. Pokud ano, neuslyšíte žádný zvuk. Můžete to zkontrolovat během nastavování výchozího výstupního zvukového zařízení. Tady je postup:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte ovládací panely a pak vyberte odpovídající položku ve výsledcích hledání.

 2. V Ovládacích panelech vyberte Hardware a zvuk a pak vyberte Zvuk.

 3. Na kartě Přehrávání vyberte a podržte výpis (nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši) zvukového zařízení, vyberte Nastavit jako výchozí zařízení a pak vyberte OK.

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (15)

Pokud nastavení zvukového zařízení jako výchozího zařízení nepomůže, přejděte k dalšímu tipu s dalšími postupy řešení potíží.

Zapnutá zvuková rozšíření můžou někdy způsobovat potíže se zvukem. Jejich zakázání může vaše potíže vyřešit.

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte ovládací panely a pak vyberte odpovídající položku ve výsledcích hledání.

 2. V Ovládacích panelech vyberte Hardware a zvuk a pak vyberte Zvuk.

 3. Na kartě Přehrávání vyberte a podržte Výchozí zařízení (nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši) a pak vyberte Vlastnosti.

 4. Na kartě Upřesnit zaškrtněte políčko Povolit vylepšení zvuku nebo Povolit zvukové efekty (podle toho, kterou možnost vidíte), vyberte OK a zkuste na svém zvukovém zařízení něco přehrát.

 5. Pokud to nepomůže, na kartě Přehrávání vyberte a podržte jiné výchozí zařízení (nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši) (pokud ho máte) a vyberte Vlastnosti. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit vylepšení zvuku nebo Povolit zvukové efekty (podle toho, kterou možnost vidíte), vyberte Použít a zkuste zvuk přehrát znovu. Zopakujte tento postup pro každé výchozí zařízení.

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (16)

Pokud vypnutí zvukových rozšíření nepomůže, podívejte se na následující části sdalšími postupy řešení potíží.

(Video) How To FIX No Sound and Audio Problems on Windows 10

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte služby a pak vyberte stejnou položku ve výsledcích hledání.

 2. Vyberte každou z následujících služeb, vyberte a podržte (nebo klikněte pravým tlačítkem myši), vyberte Restartovat a pak vyberte Ano:

  • Zvuk systému Windows

  • Koncové vytváření služby Windows Audio

  • Vzdálené volání procedur (RPC)

   Oprava potíží se zvukem ve Windows (17)

Pokud restartování těchto služeb vaše potíže nevyřeší, podívejte se na následující části sdalšími postupy řešení potíží.

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte ovládací panely a pak vyberte stejnou položku ve výsledcích hledání.

 2. V Ovládacích panelech vyberte Hardware a zvuk a pak vyberte Zvuk.

 3. Na kartě Přehrávání vyberte a podržte Výchozí zařízení (nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši) a pak vyberte Vlastnosti.

 4. Na kartě Upřesnit změňte v části Výchozí formát nastavení, vyberte OK a pak vyzkoušejte své zvukové zařízení. Pokud to nepomůže, zkuste toto nastavení znovu změnit.

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (18)

Pokud vyzkoušení různých formátů zvuku nepomůže, podívejte se na následující části sdalšími postupy řešení potíží.

Hodně aktualizací vyžaduje restartování zařízení.

Kontrola, jestli máte čekající nainstalované aktualizace a je potřeba restartovat zařízení:

 1. Uložte svou práci a zavřete všechny otevřené aplikace.

 2. Vyberte Start > Napájení. Pokud máte nainstalované čekající aktualizace, zobrazí se možnosti Aktualizovat a restartovat a Aktualizovat a vypnout.

 3. Výběrem jedné z těchto možností restartování aktualizace použijte.

Potřebujete pomoct se službou Windows Update? Podívejte se na článek Řešení potíží při aktualizaci systému Windows.

Pokud restartování nepomůže, podívejte se na následující část s dalším postupem řešení potíží.

Některé potíže se zvukem můžou být způsobeny problémem s kodekem IDT High Definition Audio CODEC ve zvukovém systému. To můžete opravit ruční aktualizací ovladače, která vám umožní zvolit ovladač zvuku, který chcete používat.

Poznámka:IDT High Definition Audio CODEC nemusí být dostupný ve všech systémech.

Zjištění, jestli je kodek dostupný, a ruční aktualizace ovladače:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte správce zařízení a pak vyberte stejnou položku ve výsledcích hledání.

 2. Výběrem šipky vedle položky Řadiče zvuku, videa a her tuto položku rozbalte.

 3. Vyhledejte položku IDT High Definition Audio CODEC. Pokud je v seznamu uvedená, vyberte ji a podržte (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem) a vyberte Aktualizovat ovladač,pak vyberte Vyhledat ovladač v počítači > Vybrat ovladač ze seznamu.

 4. Zobrazí se seznam předinstalovaných ovladačů. Vyberte položku High Definition Audio Device a pak vyberte Další.

 1. Vyberte Start > Nastavení > Soukromí a zabezpečení.

 2. V části Oprávnění aplikace vyberte Mikrofon.

 3. Ujistěte se, že přepínače Přístup k mikrofonu a Povolit aplikacím přístup k mikrofonu jsou v poloze Zapnuto.

 4. Pokud máte tyto potíže s konkrétní aplikací, posuňte se dolů do části Povolit aplikacím přístup k mikrofonu a ujistěte se, že přepínač vedle této konkrétní aplikace je také v poloze Zapnuto.

Pokud máte k dispozici několik zařízení pro zvukový výstup, zkontrolujte, jestli máte vybranou vhodnou možnost. Postup:

 1. Vyberte ikonu Reproduktory na hlavním panelu.

  Poznámka:Pokud se Reproduktory nezobrazí, můžou být v oblasti přetečení. Vyberte Zobrazit skryté ikony a zkontrolujte je tam.

 2. Pak výběrem šipky otevřete seznam zvukových zařízení připojených k vašemu počítači.

 3. Zkontrolujte, jestli se zvuk přehrává přes zvukové zařízení, kterému dáváte přednost, třeba přes reproduktor nebo sluchátka.

Pokud to nepomůže, přejděte k dalšímu tipu.

Poradce při potížích se zvukem může vyřešit potíže se zvukem automaticky.

Spuštění poradce při potížích:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte poradce při potížích se zvukem, v seznamu výsledků vyberte Vyhledání a odstranění problémů s přehráváním zvuku a pak vyberte Další.

 2. Vyberte zařízení, u kterého chcete řešit potíže, a pak pokračujte podle pokynů poradce při potížích.

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (19)

Poradce při potížích můžete také spustit z nastavení zvuku. Vyberte Start > Nastavení > Systém> Zvuk> Odstranit potíže.

Pokud spuštění poradce při potížích nepomůže, přejděte k dalšímu tipu.

Vyhledání aktualizací:

 1. Vyberte Start > Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update > Vyhledat aktualizace.

  Otevřít Windows Update

 2. Proveďte jeden ztěchto kroků:

  • Pokud je stav „Všechno je aktuální“, přejděte kdalšímu tipu.

  • Pokud stav uvádí „K dispozici jsou aktualizace“, vyberte Nainstalovat hned.

 3. Vyberte aktualizace, které chcete nainstalovat, a pak vyberte Nainstalovat.

 4. Restartujte počítač a zkontrolujte, jestli zvuk funguje správně.

Pokud to váš problém nevyřešilo, přejděte k dalšímu tipu.

(Video) How to Fix: No Sound After Windows 10 Update - Sound Missing 2023 [Solved]

Vyzkoušejte toto:

 1. Zkontrolujte připojení reproduktorů a sluchátek, jestli nejsou uvolněné kabely. Ujistěte se, že jsou všechny kabely zapojené.

 2. Pokud k zapojení používáte více 5mm konektorů, zejména u systému prostorového zvuku, ujistěte se, že jsou všechny kabely zapojené do správného konektoru.

  • Pokud není jasné, který konektor patří ke kterému kabelu, obraťte se na výrobce hardwaru nebo postupně po jednom vyzkoušejte nejpravděpodobnější výstupy, abyste zjistili, jestli fungují.

   Oprava potíží se zvukem ve Windows (20)

   Poznámka:Některé systémy používají zelený konektor pro výstup a růžový pro vstup z mikrofonu a jiné můžou mít označení „sluchátka“ nebo „mikrofon“.


   Oprava potíží se zvukem ve Windows (21)

   Oprava potíží se zvukem ve Windows (22)

 3. Ujistěte se, že je zapnuté napájení.

 4. Ujistěte se, že nemáte zapnuté nastavení ztlumení, a zkuste zesílit všechny ovládací prvky hlasitosti.

  Poznámka:Některé reproduktory a aplikace mají vlastní ovládání hlasitosti. Nezapomeňte zkontrolovat všechny ovládací prvky.

 5. Zkuste reproduktory a sluchátka připojit k jinému portu USB.

 6. Reproduktory nemusí fungovat, když máte připojená sluchátka. Zkuste sluchátka odpojit.

Pokud máte stále problémy se zvukem, projděte si další části, kde najdete další řešení potíží.

Zkontrolujte, jestli nejsou zvuková zařízení ztlumená a jestli nebyla zakázána.

 1. Vyberte a přidržte ikonu Reproduktory na hlavním panelu (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši) a pak vyberte Otevřít směšovač hlasitosti.

  Poznámka:Pokud se Reproduktory nezobrazí, můžou být v oblasti přetečení. Vyberte Zobrazit skryté ikony a zkontrolujte je tam.

 2. Uvidíte sadu ovládacích prvků hlasitosti pro vaše zařízení. Ujistěte se, že žádný z nich není ztlumený. Pokud je některý ovládací prvek hlasitosti ztlumený, uvidíte u něj přeškrtnutý červený kruh. V takovém případě tento ovládací prvek hlasitosti vyberte, abyste zrušili jeho ztlumení.

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (23)

 3. Zkontrolujte vlastnosti zařízení a ujistěte se, že vaše zařízení nebyla omylem zakázána. Vyberte Start > Nastavení > Systém > Zvuk.

 4. Vyberte zvukové zařízení a pak vyberte Vlastnosti zařízení. Nezapomeňte vybratVlastnosti zařízení pro výstupní i vstupní zařízení.

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (24)

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (25)

 5. Ujistěte se, že zaškrtávací políčko Zakázat u výstupního i vstupního zařízení není zaškrtnuté.

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (26)

Pokud to váš problém nevyřešilo, přejděte k dalšímu tipu.

Problémy s hardwarem můžou být způsobeny zastaralými nebo nefunkčními ovladači. Ujistěte se, že váš ovladač zvuku je aktuální, a v případě potřeby ho aktualizujte. Pokud to nepomůže, zkuste ovladač zvuku odinstalovat (automaticky se přeinstaluje). Pokud to nepomůže, zkuste použít obecný ovladač zvuku, který je součástí systému Windows. Pokud máte potíže se zvukem po instalaci aktualizací, zkuste vrátit zpět změny ovladače zvuku.

Automatická aktualizace ovladače zvuku:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte správce zařízení a pak vyberte stejnou položku ve výsledcích hledání.

 2. Výběrem šipky vedle položky Řadiče zvuku, videa a her tuto položku rozbalte.

 3. V seznamu vyberte a přidržte vaši zvukovou kartu nebo zvukové zařízení (nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši), jako jsou sluchátka nebo reproduktory, vyberte Aktualizovat ovladač a pak vyberte Vyhledat automaticky aktualizovaný software ovladače. Aktualizaci dokončete podle pokynů.

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (27)

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (28)

Pokud systém Windows nový ovladač nenajde, zkuste ho vyhledat na webu výrobce zařízení a postupujte podle příslušných pokynů. Pokud to nepomůže, zkuste ovladač zvuku odinstalovat.

Odinstalace ovladače zvuku:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte správce zařízení a pak vyberte stejnou položku ve výsledcích hledání.

 2. Výběrem šipky vedle položky Řadiče zvuku, videa a her tuto položku rozbalte.

 3. V seznamu klikněte pravým tlačítkem na vaši zvukovou kartu nebo zvukové zařízení, vyberte Odinstalovat zařízení,zaškrtněte políčko Odstranit software ovladače tohoto zařízení a pak vyberte Odinstalovat.

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (29)

 4. Restartujte počítač.

  • Poznámka: Před restartováním si nezapomeňte uložit dokumenty a veškerou další práci.

  • Toto restartování automaticky vyzve počítač k přeinstalaci ovladače zvuku.

  • Když budete chtít počítač restartovat, vyberte Start > Napájení > Restartovat .

Pokud tyto možnosti nepomohly, zkuste použít obecný ovladač zvuku, který je součástí Windows.

Použití obecného ovladače zvuku, který je součástí Windows:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte správce zařízení a pak vyberte stejnou položku ve výsledcích hledání.

 2. Výběrem šipky vedle položky Řadiče zvuku, videa a her tuto položku rozbalte.

 3. V seznamu vyberte a přidržte vaši zvukovou kartu nebo zvukové zařízení (nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši) a pak vyberte Aktualizovat ovladač > Vyhledat ovladač v počítači > Vybrat ovladač ze seznamu.

 4. Vyberte zvukové zařízení, jehož ovladač chcete aktualizovat, vyberte Další a pak nainstalujte ho podle pokynů.

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (30)

Pokud tyto kroky vaše potíže se zvukem nevyřešily, navštivte web výrobce vašeho zařízení a nainstalujte si nejnovější ovladače zvuku pro vaše zařízení. Tady je příklad znázorňující stránku pro stažení ovladače u výrobce zvukového zařízení.

Oprava potíží se zvukem ve Windows (31)

Pokud máte potíže se zvukem po instalaci aktualizací

Pokud zvuk fungoval před spuštěním služby Windows Update a nyní nefunguje, zkuste vrátit zpět změny ovladače zvuku.

Vrácení změn ovladačezvuku:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte správce zařízení a pak vyberte stejnou položku ve výsledcích hledání.

 2. Výběrem šipky vedle položky Řadiče zvuku, videa a her tuto položku rozbalte.

 3. V seznamu vyberte a přidržte vaši zvukovou kartu nebo zvukové zařízení (nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši) a pak vyberte Vlastnosti.

 4. Vyberte kartu Ovladač a pak vyberte Vrátit změny ovladače.

  (Video) Jak opravit nefunkční zvuk ve Windows - Oprava potíží se zvukem ve Windows 10 - Jak zapnout zvuk

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (32)

 5. Přečtěte si pokyny, postupujte podle nich a pak vyberte Ano, pokud chcete vrátit zpět změny ovladače zvuku.

Pokud vrácení změn ovladače zvuku nepomohlo nebo nebyla tato možnost dostupná, můžete zkusit obnovit počítač z bodu obnovení systému.

Obnovení počítače zbodu obnovení systému:

Když společnost Microsoft nainstaluje aktualizace do vašeho systému, vytvoří se bod obnovení systému pro případ, že dojde k potížím. Zkuste počítač obnovit z tohoto bodu a zjistit, jestli to vyřeší vaše potíže se zvukem. Další informace najdete v části „Obnovení počítače z bodu obnovení systému“ v článku Možnosti obnovení ve Windows.

Pokud připojujete zvukové zařízení – například sluchátka nebo reproduktory – přes USB nebo HDMI, je možné, že toto zvukové zařízení budete muset nastavit jako výchozí. Pokud používáte externí monitor, který nemá integrované reproduktory, ujistěte se, že tento monitor není vybraný jako výchozí výstupní zařízení. Pokud ano, neuslyšíte žádný zvuk. Můžete to zkontrolovat během nastavování výchozího výstupního zvukového zařízení. Tady je postup:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte ovládací panely a pak vyberte odpovídající položku ve výsledcích hledání.

 2. V Ovládacích panelech vyberte Hardware a zvuk a pak vyberte Zvuk.

 3. Na kartě Přehrávání vyberte a podržte výpis (nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši) zvukového zařízení, vyberte Nastavit jako výchozí zařízení a pak vyberte OK.

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (33)

Pokud nastavení zvukového zařízení jako výchozího zařízení nepomůže, přejděte k dalšímu tipu s dalšími postupy řešení potíží.

Zapnutá zvuková rozšíření můžou někdy způsobovat potíže se zvukem. Jejich zakázání může vaše potíže vyřešit.

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte ovládací panely a pak vyberte odpovídající položku ve výsledcích hledání.

 2. V Ovládacích panelech vyberte Hardware a zvuk a pak vyberte Zvuk.

 3. Na kartě Přehrávání vyberte a podržte Výchozí zařízení (nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši) a pak vyberte Vlastnosti.

 4. Na kartě Rozšíření zaškrtněte políčko Zakázat všechna rozšíření nebo Zakázat všechny zvukové efekty (podle toho, kterou možnost vidíte), vyberte OK a zkuste na svém zvukovém zařízení něco přehrát.

 5. Pokud to nepomůže, na kartě Přehrávání vyberte a podržte jiné výchozí zařízení (nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši) (pokud ho máte) a pak vyberte Vlastnosti. Na kartě Rozšíření zaškrtněte políčko Zakázat všechna rozšíření nebo Zakázat všechny zvukové efekty (podle toho, kterou možnost vidíte), vyberte OK a zkuste znovu přehrát zvuk. Zopakujte tento postup pro každé výchozí zařízení.

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (34)

Pokud vypnutí zvukových rozšíření nepomůže, podívejte se na následující části sdalšími postupy řešení potíží.

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte služby a pak vyberte stejnou položku ve výsledcích hledání.

 2. Vyberte každou z následujících služeb, klikněte na ni pravým tlačítkem a pak vyberte Restartovat:

  • Zvuk systému Windows

  • Koncové vytváření služby Windows Audio

  • Vzdálené volání procedur (RPC)

   Oprava potíží se zvukem ve Windows (35)

Pokud restartování těchto služeb vaše potíže nevyřeší, podívejte se na následující části sdalšími postupy řešení potíží.

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte ovládací panely a pak vyberte stejnou položku ve výsledcích hledání.

 2. V Ovládacích panelech vyberte Hardware a zvuk a pak vyberte Zvuk.

 3. Na kartě Přehrávání vyberte a podržte Výchozí zařízení (nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši) a pak vyberte Vlastnosti.

 4. Na kartě Upřesnit změňte v části Výchozí formát nastavení, vyberte OK a pak vyzkoušejte své zvukové zařízení. Pokud to nepomůže, zkuste toto nastavení znovu změnit.

  Oprava potíží se zvukem ve Windows (36)

Pokud vyzkoušení různých formátů zvuku nepomůže, podívejte se na následující části sdalšími postupy řešení potíží.

Hodně aktualizací vyžaduje restartování zařízení.

Kontrola, jestli máte čekající nainstalované aktualizace a je potřeba restartovat zařízení

 1. Uložte svou práci a zavřete všechny otevřené aplikace.

 2. Vyberte Start > Napájení. Pokud máte nainstalované čekající aktualizace, zobrazí se možnosti Aktualizovat a restartovat a Aktualizovat a vypnout.

 3. Výběrem jedné z těchto možností restartování aktualizace použijte.

Potřebujete pomoct se službou Windows Update? Podívejte se na článek Řešení potíží při aktualizaci systému Windows.

Pokud restartování nepomůže, podívejte se na následující část s dalším postupem řešení potíží.

Některé potíže se zvukem můžou být způsobeny problémem s kodekem IDT High Definition Audio CODEC ve zvukovém systému. To můžete opravit ruční aktualizací ovladače, která vám umožní zvolit ovladač zvuku, který chcete používat.

Poznámka:IDT High Definition Audio CODEC nemusí být dostupný ve všech systémech.

Zjištění, jestli je kodek dostupný, a ruční aktualizace ovladače:

 1. Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte správce zařízení a pak vyberte stejnou položku ve výsledcích hledání.

 2. Výběrem šipky vedle položky Řadiče zvuku, videa a her tuto položku rozbalte.

 3. Vyhledejte položku IDT High Definition Audio CODEC. Pokud je v seznamu uvedená, vyberte ji a podržte (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem) a vyberte Aktualizovat ovladač, pak vyberte Vyhledat ovladač v počítači > Vybrat ovladač ze seznamu.

 4. Zobrazí se seznam předinstalovaných ovladačů. Vyberte položku High Definition Audio Device a pak vyberte Další.

 1. Vyberte Start > Nastavení> Soukromí a pak vyberte Mikrofon v nabídce vlevo.

 2. V části Povolit přístup k mikrofonu na tomto zařízení vyberte Změnit. Ujistěte se, že je přepínač v poloze Zapnuto.

 3. Pokud máte tyto potíže s konkrétní aplikací, posuňte se dolů do části Zvolit aplikace z obchodu Microsoft Store, které mají mít přístup k mikrofonu a ujistěte se, že přepínač vedle této aplikace je také v poloze Zapnuto.

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU INFORMAČNÍCH KANÁLŮ RSS

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse

Zeptejte se komunity

(Video) Youtube - proč není slyšet zvuk při přehrávání videa - www.pinnaclestudio.wz.cz

Získat podporu

Kontakt

FAQs

Co mám dělat když mi nefunguje zvuk? ›

Pokud je zvuk z telefonu přerušovaný nebo zkreslený, vyzkoušejte následující postup:
 1. Krok 1: Zkontrolujte sílu mobilního datového připojení.
 2. Krok 2: Vypněte Bluetooth. ...
 3. Krok 3: Zvyšte nebo snižte hlasitost. ...
 4. Krok 5: Pokud se účastníte videohovoru, vypněte video a znovu jej zapněte.

Jak zesílit zvuk ve Windows? ›

Přejděte na Start a pak vyberte Nastavení> >Zvuk> ovládací panel Zvuk. Vyberte kartu Záznam, vyberte příslušný mikrofon a pak vyberte Vlastnosti.

Proč mi nejde zvuk na počítači? ›

Pokud vám na pc nebo noťasu nejde zvuk, mohou to být 3 problémy: Máte zvuk vypnutý (často jej stačí zesílit) Nemáte ovladač (driver) zvukové karty. Nemáte zapojeny reproduktory nebo mají vypadlý kabel např.

Jak restartovat zvukovou kartu? ›

Otevře se Správce zařízení, ve kterém najdete i »Řadiče zvuku, videa a her«. Klikněte pravým tlačítkem myši na zvukovou kartu a z nabídky vyberte možnost »Aktualizovat ovladač«. Windows spustí automatické vyhledání nových ovladačů. Pokud systém najde novější ovladače, měli byste je instalovat a pak počítač restartovat.

Jak opravit zvuk na počítači? ›

Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a potom vyberte položku Ovládací panely. V sekci Systém a zabezpečení klikněte na položku Vyhledat a opravit problémy. V části Hardware a zvuk klikněte na možnost Odstranit potíže s přehráváním zvuku.

Jak odstranit potíže se zvukem? ›

Pokud problém přetrvává, postupujte následovně:
 1. Pomocí Správce zařízení aktualizujte nebo přeinstalujte ovladač zvuku (oddíl článku Check Device Manager – Zkontrolujte Správce zařízení)
 2. Přesvědčte se, že je jako výchozí nastavený správný ovladač zvuku (oddíl článku Set default device – Nastavte výchozí zařízení)

Proč mi nefunguje reproduktor? ›

Jednoduchý restart mobilu je hlavní. Restartujte smartphone. Pokud reproduktor stále nefunguje, doporučujeme otevřít nabídku Obnovení a restartovat mobil.

Jak povolit zvukové zařízení? ›

Povolení zvukového zařízení ve správci zařízení

Jakmile jste ve správci zařízení, rozbalte ovladače zvuku, videa a her. Poté klepněte pravým tlačítkem na zvukové zařízení, které je deaktivováno, a vyberte „ Povolit zařízení “.

Jak zesílit Zvuk reproduktorů? ›

V zařízení otevřete Zesilovač zvuku. Klepněte na Mikrofon telefonu.
...
Upravte nastavení:
 1. Potlačení nežádoucích zvuků: Pokud chcete snížit hluk v pozadí, přetáhněte posuvník Potlačení hluku. ...
 2. Zesílení tichých zvuků: K zesílení tichých zvuků například v řeči přetáhněte posuvník doprava.

Jak zjistit vadný reproduktor? ›

Jednoduše vezmi plochou baterku ( skvělá mašinka ) a krátce kontakty přilož na piny repra. Nejlépe podle polarity. Jestli je kvalitní repro Celestion funkční, membrány poskočí dopředu a ozve se lupanec. Nedokáži si představit box, který je vykuchaný a přitom v něm jsou repra.

Jak opravit zvuk ve sluchátkách? ›

Jak opravit problémy se sluchátky ve Windows 10
 1. Zkontrolujte zvukový konektor. ...
 2. Zkontrolujte externí reproduktory. ...
 3. Zkontrolujte sluchátka. ...
 4. Zkontrolujte ovládání hlasitosti. ...
 5. Zapněte sluchátka. ...
 6. Nastavte výstupní zařízení. ...
 7. Nastavte hlasitost jednotlivých aplikací. ...
 8. Zkontrolujte zařízení pro přehrávání zvuku.
Jul 4, 2021

Jak aktualizovat zvukovou kartu? ›

Rozbalte položku řadiče zvuku, videa a herních zařízení. Poklepejte na zvukovou kartu a potom klepněte na kartu ovladač . Klepněte na tlačítko Aktualizovat ovladač. Postupujte podle Průvodce aktualizací hardwaru aktualizujte ovladač zvukové karty.

Jak zesílit zvuk na počítači? ›

Obvykle se nachází někde u funkčních kláves nahoře, u notebooků to jsou často přímo funkční klávesy v kombinaci se speciální klávesou Fn . Pokud máte externí reproduktory, můžete ovládat hlasitost také přímo na nich ovládacím kolečkem. Rovněž některá sluchátka mají ovládání hlasitosti.

Co je to zvuková karta? ›

Samotná zvuková karta se stará o převod analogového signálu do digitální podoby, se kterou si počítač při zpracování dokáže hravě poradit. Komunikace však může fungovat i opačně. Zvukové rozhraní totiž dokáže digitální zvukový záznam z počítače transformovat na analogový formát.

Jak zjistit ovladač zvukové karty? ›

O správnosti funkce se můžeme přesvědčit v Ovládacích panelech na kartě Systém. Zvolíte záložku Správce zařízení a dále položku Ovladače zvuku, videa a her. Zobrazí se seznam nainstalovaných zvukových karet a dalších komponent.

Proč mi nefunguje prostorový zvuk? ›

Některá nastavení zařízení, jako Sledovat iPhone, Vyvážení, Monofonní zvuk nebo Přizpůsobení pro sluchátka, můžou ovlivnit fungování prostorového zvuku.

Jak spustit službu zvuku? ›

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na Počítač na ploše. Vyberte Spravovat .
 2. Klikněte na Služby a aplikace > Služby . Procházejte a najděte Windows Audio zprava. Klikněte pravým tlačítkem a otevřete Vlastnosti .
 3. Na kartě Obecné nastavte Typ spouštění na Automaticky . Stav služby je Start .

Jak připojit reproduktory k počítači? ›

Pevné reproduktory nebo sluchátka – lze připojit ke stolnímu nebo notebooku pomocí zvukového konektoru 3,5 mm nebo kabelu USB. Bezdrátové reproduktory nebo sluchátka – lze připojit k počítači Bluetooth pomocí technologie Bluetooth.

Jak nainstalovat výstupní zvukové zařízení? ›

Klikněte pravým tlačítkem myši na zvukové zařízení a poté vyberte možnost Aktualizovat ovladač. Klikněte na tlačítko Automaticky vyhledat aktuální software ovladače pro vyhledání a instalaci ovladače. Pokud se aktuální ovladač nainstaluje, restartujte počítač, budete-li vyzváni, a otestujte zvuk.

Jak zapnout prostorový zvuk? ›

Je třeba použít sluchátka.
 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuk a vibrace. Prostorový zvuk.
 3. Zapněte Prostorový zvuk.

Jak zapnout zvuk v počítači? ›

Tady je postup, jak ho můžete zapnout:
 1. Vyberte Start > Nastavení > Systém > Zvuk > Související nastavení > Ovládací panel Zvuk, vyberte zařízení pro přehrávání a pak vyberte Vlastnosti.
 2. V novém okně, které se otevře, vyberte Prostorový zvuk.

Jak nainstalovat ovladače zvuku Windows 10? ›

Řešení
 1. Otevřete Správce zařízení. ...
 2. Zadejte výraz devmgmt. ...
 3. Otevře se okno Správce zařízení (Obrázek 3). ...
 4. Ve Správci zařízení klikněte pravým tlačítkem myši na problémový ovladač a vyberte možnost Aktualizovat ovladač.
 5. Vyberte možnost „Vyhledat ovladač v počítači“.

Jak nastavit výstup zvuku? ›

Spusťte nabídku „Start“ v levém dolním rohu dolní lišty Windows. Začněte psát „Směšovač hlasitosti“ (v angličtině Sound Mixer) a položku vyberte. Pod položkou „Hlasitost aplikací“ (App Volume) můžete vybrat jednotlivé aplikace, u kterých lze následně zvolit, jaký budou mít výstup a vstup.

Jak nainstalovat zvukovou kartu? ›

Pokud máme v počítači nainstalovánu mechaniku CD, je vhodné ji propojit audiokabelem se zvukovou kartou. Jeden konec kabelu zasuneme do mechaniky CD, druhý do příslušného konektoru na zvukové kartě. Zbývá nasadit a přišroubovat kryt počítače. Aby zvuková karta vydávala nějaké zvuky, musíme k ní připojit reproduktory.

Jak ztlumit zvuk na notebooku? ›

V Windows klikněte na ikonu zvuku (vypadá jako reproduktor) v oznamovací oblasti Windows na hlavním panelu. V malém okně, které se zobrazí, zaškrtněte políčko Ztlumit nebo kliknutím na ikonu zvuku pod nebo vedle hlasitosti ztlumte zvuk.

Jak nastavit zvuk na monitoru? ›

Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a potom na položku Ovládací panely. Klikněte na položku Hardware a zvuk. Klepněte na položku Zvuk. Na kartě Přehrávání vyberte zvukové zařízení, které chcete použít.

Jak zesílit Zvuk u videa? ›

Jak zvýšit hlasitost videa pomocí úprav
 1. Stáhněte si nejlepší zesilovač hlasitosti videa. Po instalaci do počítače spusťte AnyMP4 Video Converter Ultimate. ...
 2. Zesílit zvuk videa. Klepněte na tlačítko Změnit pod videem, které jste vybrali, se otevře okno editoru videa. ...
 3. Exportujte video s vyšší hlasitostí
Jul 29, 2022

Jak zvýšit hlasitost sluchátek na PC? ›

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Zvuk na hlavním panelu a vyberte Otevřít nastavení zvuku . Přejděte dolů na Pokročilé možnosti zvuku . Vyberte Pokročilé možnosti zvuku a nastavte možnosti pro aplikace. Windows 11: Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Zvuk a vyberte Otevřít směšovač hlasitosti nebo Nastavení zvuku .

Jak zesilit hlasitost hovorů? ›

Hlasitost telefonu můžete zvýšit nebo snížit. Můžete také změnit vyzváněcí tón, zvuk a vibrace.
...
 1. Otevřete aplikaci Kontakty .
 2. Klepněte na kontakt.
 3. Klepněte na ikonu možností Nastavit vyzvánění.
 4. Zvolte vyzváněcí tón.
 5. Klepněte na Uložit.

Jak vyčistit reproduktory? ›

Nevynechejte ani reproduktor a mikrofon

Kromě vatových tyčinek můžete k šetrnému vyčištění reproduktoru a mikrofonu použít i obyčejný či jednosvazkový zubní kartáček s jemnými štětinami. Výborně funguje také lepicí páska nebo speciální plastelína, určená k čištění klávesnic.

Jak změřit reproduktory? ›

Bude třeba jen minima nástrojů - postačí pravítko či běžný krejčovský metr. Změřte průměr membrány, výšku závěsu, obvod magnetického systému a také vzdálenost od vrchlíku membrány k podlaze.

Jak spustit Zvuk z reproduktoru i sluchátek současně? ›

Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup] — [Zvuk do TV reproduktorů a dalšího zařízení]. Zvuk bude přenášen do zařízení připojeného ke konektoru sluchátek nebo do sluchátek Bluetooth a také do reproduktorů televizoru.

Co dělat když mi přestane hrát jedno sluchátko? ›

Nejjednodušším řešením je vyčištění. Zanesená mřížka u sluchátek nemusí být na první pohled patrná, ale jde o jedno z nejčastějších „rozhřešení“ výše popsané závady. Sluchátka jsou poměrně exponovaným zařízením, které je vystaveno nečistotám, zejména pak ušnímu mazu.

Jak vyměnit Jack ü sluchátek? ›

Odstraňte starý konektor z přístroje – kabely buď odšroubujte, nebo odřízněte (asi 2,5 cm od konce). Krytku a novou koncovku kabelu nasuňte na konec kabelu a přidejte smršťovací trubičku. Z konce konektoru by měly trčet dva kontakty, ke kterým připojíte dráty (ty je potřeba zamotat tak, aby nebyly roztřepené).

Jak Aktualizovat ovladače v PC? ›

Aktualizace ovladače zařízení

Vyberte příslušnou kategorii, aby se zobrazily názvy zařízení, a pak klikněte pravým tlačítkem na název zařízení (nebo ho stiskněte a podržte), které chcete aktualizovat. Vyberte Vyhledat automaticky aktualizovaný software ovladače. Vyberte Aktualizovat ovladač.

Jak zapnout zvuk? ›

Vyberte vyzvánění a zvuky.
...
Bezdrátové výstražné zprávy.
 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zvuk a vibrace. Rozšířená nastavení.
 3. Zapněte nebo vypněte zvuk nebo vibrace.

Jak zapnout reproduktor v mobilu? ›

Nejjednodušším způsobem, jak pustit hovor přes hlasitý reproduktor, je prostě na displeji při volání - nebo už při vytáčení - stisknout příslušné tlačítko. Běžně to bude tlačítko s obrázkem reproduktoru, případně i s názvem reproduktor.

Jak opravit reproduktor v mobilu? ›

Pokud už slyšíte hudbu jen velmi tlumeně, obvykle místo mřížek ve spodní straně uvidíte zamačkané nečistoty. Ty je nejefektivněji vyškrábnout špendlíkem nebo jehlou, ale pozor, abyste nezajeli moc dovnitř! Reproduktor pak můžete dočistit štětečkem nebo kartáčkem, příliš hluboko se ale obvykle nedostanou.

Jak přidat zvuk na notebooku? ›

Obvykle se nachází někde u funkčních kláves nahoře, u notebooků to jsou často přímo funkční klávesy v kombinaci se speciální klávesou Fn . Pokud máte externí reproduktory, můžete ovládat hlasitost také přímo na nich ovládacím kolečkem. Rovněž některá sluchátka mají ovládání hlasitosti.

Jak poznat spatny reproduktor? ›

Jednoduše vezmi plochou baterku ( skvělá mašinka ) a krátce kontakty přilož na piny repra. Nejlépe podle polarity. Jestli je kvalitní repro Celestion funkční, membrány poskočí dopředu a ozve se lupanec. Nedokáži si představit box, který je vykuchaný a přitom v něm jsou repra.

Jak spárovat reproduktory? ›

Připravte si návod k obsluze dodaný se zařízením BLUETOOTH pro pozdější nahlédnutí.
 1. Zapněte reproduktor. ...
 2. Klepněte na tlačítko (BLUETOOTH) PAIRING. ...
 3. Klepněte na tlačítko (BLUETOOTH) PAIRING a podržte jej, dokud se neozve několik pípnutí a kontrolka (BLUETOOTH) nezačne rychle blikat bíle.

Proč neslyším hovor? ›

Nejčastějším důvodem proč volajícího během hovoru neslyšíte a který nesouvisí s poškozením smartphonu, je jednoduše přílišné snížení hlasitosti. Může se stát, že telefon omylem ztišíte, takže v reproduktoru bude sotva co slyšet.

Jak vyčistit repro? ›

Kromě vatových tyčinek můžete k šetrnému vyčištění reproduktoru a mikrofonu použít i obyčejný či jednosvazkový zubní kartáček s jemnými štětinami. Výborně funguje také lepicí páska nebo speciální plastelína, určená k čištění klávesnic.

Jak odmastit mobil? ›

V takové situaci použijte přípravek na bázi isopropylalkoholu. Ten však nekapejte přímo na telefon, ale na hadřík, kterým pak telefon očistíte. Podobně účinná je i utěrka určená k čištění brýlí. Pokud jsou na displeji či těle telefonu hrubší nečistoty, může pomoci přípravek na čištění monitorů.

Jak dostat vodu z reproduktorů? ›

V podobných případech může pomoci aplikace Sonic iOS, která je zdarma k dispozici pro iPhone a iPad. Ta vám pomůže jednoduše nastavit tón v jakékoliv frekvenci, která pomůže odstranit zbytkovou vodu z reproduktoru. Pro systém Android lze ke stejnému účelu použít webovou aplikaci Fix My Speakers.

Videos

1. Zvuk ve Windows 10
(Martin Navrátil)
2. JAK VYLEPŠIT KVALITU ZVUKU | SLUCHÁTKA / REPRODUKTORY 🎧🔊 | 100% lepší zvuk | CZ/SK
(Hakalas)
3. Windows 10 Oprava všech Update erorrů | CZ Tutoriál!
(Amateurs)
4. Jak opravit nefunkční sluchátka - Co dělat když vám nejde zvuk u sluchátek
(RYCHLÉ TUTORIÁLY)
5. Zvuk Windows 10 notification
(xron game)
6. co dělat když vám nejde zvuk u sluchátek-PC
(Zeal Fork)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 04/03/2023

Views: 6226

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.